top of page

Om Campr

Gjensidige logo

Campr sin utleieforsikring

Utleieforsikring fra Gjensidige Forsikring trygger leieforholdet.

De aller fleste leieforhold gjennomføres uten noen former for problemer eller skader, men uhell kan skje. Campr har i samarbeid med Gjensidige Forsikring utviklet en utleieforsikring som er inkludert i alle utleieforhold som inngås gjennom oss. Vi ønsker å gjøre privat utleie av bobiler og campingvogner mest mulig trygt og forutsigbart for både Utleier og Leietaker.

Som Utleier dekker utleieforsikringen de fleste utgifter du vil få ved en eventuell skade i løpet av utleieforholdet og et enkelt oppgjør.

 

Som Leietaker gir Utleieforsikringen en forutsigbar kostnad ved en skade i løpet av ditt leieforhold og en enkel skadeprosess.

 

Hva slags forsikring trenger jeg som Utleier hos Campr?

Din eksisterende bobil- eller campingvognforsikring ligger alltid i bunn når du leier ut hos Campr. Før du leier ut bør du kontakte ditt forsikringsselskap og høre om de krever en ekstra forsikringspremie for privat utleie. De som leier av deg, har kanskje liten erfaring med bobiler og camping eller kjenner ikke akkurat ditt merke/modell. Det gjør at risikoen til forsikringsselskapet øker, noe de ønsker kompensert. Om du ikke opplyser om utleievirksomhet kan resultatet bli større egenandel eller avkortning ved en skade.  

 

Hva slags forsikring trenger jeg som Leietaker hos Campr?

Vi anbefaler alle som leier bobil eller campingvogn hos Campr om å ha en god reiseforsikring på plass før leieforholdet starter. Det gjør din ferieopplevelse tryggere.   

 

Hvordan fungerer Utleieforsikringen hos Campr?

Utleieforsikringen har til hensikt å sikre at Utleier blir minst mulig påvirket av et uhell som skjer i en leieperiode. Videre at Leietaker får minst mulig utfordringer med å dekke ekstra utgifter som Utleier påføres. Forsikringen har følgende tre dekninger:

 

 • Egenandel. Dekker inntil 10.000 kr av egenandelen ved skade på den ordinære bobil- eller campingvognforsikringen.

 • Tapt leie. Dekker 50 % av avtalte leieforhold i inntil 28 dager, maks 30.000 kr (bobil) eller 10.000 kr (campingvogn)

 • Skadekompensasjon. Gir en utbetaling på 15 % av skadetakst (inkl. moms), maks 20.000 kr.

Ved et uhell som gjør at utleieforsikringen blir benyttet vil Gjensidige utbetale direkte til Utleier iht. vilkår. Videre vil Campr trekke 5.000 kr fra depositumet til Leietaker som egenandel for Utleieforsikringen.  

 

Vi dekker følgende hendelser

Dekket

 • Kaskoskade ved sammenstøt (ansvar Leietaker)

 • Kaskoskade ved eneuhell

 • Brann

 • Tyveri av kjøretøy

 • Hærverk og skade på kjøretøy i forbindelse med tyveri

 • Feilfylling av drivstoff

Ikke dekket

 • Kaskoskade ved sammenstøt (ansvar Motpart)

 • Tyveri fra (løsøre)

 • Glass

 • Redning

 • Maskinskade

 • Mistet/ødelagt/stjålet nøkkel

bottom of page